NL2

INGENIEUZE
OPLOSSINGEN
VOOR HET
VERPLAATSEN
VAN LASTENEen extra checklist compenseert nooit het gebrek aan deskundigheid

NL2

INGENIEUZE
OPLOSSINGEN
VOOR HET
VERPLAATSEN
VAN LASTENEen extra checklist compenseert nooit het gebrek aan deskundigheid

previous arrow
next arrow

Advies- & Engineeringsbureaus

De bouw van grote constructies vraagt in veel gevallen de inzet van equipment dat zwaarder is dan de constructies zelf. De belastingen op bouwplaatswegen en kraanopstellocaties lopen daarbij hoog op. De lokale omstandigheden op een bouwplaats, maar ook de transportroutes naar de werklocatie toe, bepalen in grote mate welke bouwmethoden haalbaar zijn.

Onze hijs- en transportstudies helpen u om inzicht te krijgen in de maatregelen, die nodig zijn om de zware lasten te transporteren en te installeren. Wij kijken niet alleen naar de inzet van standaard transportmiddelen zoals kranen en trailers, maar beoordelen ook of alternatieve installatiemethoden gunstiger zijn. Naast de technische mogelijkheden bestuderen wij de kosten, maken risicoanalyses en beoordelen de effecten voor het omgevingsmanagement. Hieruit volgt een advies waar u verder op kunt bouwen.